Kategoriler

YAZICI TERİMLERİ

 

YAZICI TERİMLERİ VE AÇIKLAMALARI

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
9-pin printer 9 iğneli yazıcı
9-pin printer 9 iğneli yazıcı
band printer kuşak yazıcı
barcode printer çubukkod yazıcısı
daisy wheel printer papatya çarklı yazıcı
default printer olağan yazıcı
dot matrix printer iğneli yazıcı
dot matrix printer iğneli yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı
drum printer silindirli yazıcı
duplex printer önlü arkalı yazıcı, çift yanlı yazıcı
dye-diffusion printer boya yayınmalı yazıcı
dye-sublimation printer boya uçunmalı yazıcı
graphics printer grafik yazıcı
image printer imge baskıcı (yazıcı)
Impact Printer Vuruşlu Yazıcı
impact printer vuruşlu yazıcı
ink jet printer mürekkep püskürtmeli yazıcı
Ink Jet Printer Mürekkep Püskürtmeli Yazıcımı
Laser Printer Lazer Yazıcı
laser printer lazer yazıcı
line printer satır yazıcı
Line Printer Satır Yazıcı
matrix printer iğneli yazıcı
Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı, İğneli Yazıcı
network printer ağa bağlı yazıcı
nonimpact printer vuruşsuz yazıcı
page printer sayfa yazıcı
page printer sayfa yazıcı
parallel printer satır yazıcı
printer yazıcı
printer yazıcı
printer adapter yazıcı kartı
printer buffer yazıcının arabelleği
printer character set yazıcı karakter kümesi
printer controller yazıcı denetleyicisi
printer driver yazıcı sürücüsü
printer driver yazıcı sürücüsü
printer drum yazıcı tamburu
printer file yazıcı dosyası
printer font yazıcı fontu
printer port yazıcı iskelesi, yazıcı geçişi
Printer Settings Yazıcı ayarları
printer setup yazıcı ayarları
printer sharer yazıcı paylaştırıcı
printer spooler yazıcı kuyruğu
printer writer yazdırma programı
receive-only printer salt alış yazıcısı
serial printer dizisel yazıcı
serial printer seri yazıcı
shared printer paylaşımlı yazıcı